แผนที่เดินทาง

ท่านสามารถเดินทางมายังสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้หลายวิธีดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว (จอดรถที่อาคารจามจุรี 9 หรือ ห้างสรรพสินค้า I’m Park)

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)

ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium Station) จากนั้นท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย 2 โดยมีจุดจอดรับอยู่ภายในรั้วสนามกีฬาแห่งชาติใกล้กับบันไดสถานีรถไฟฟ้า แล้วลงที่จุดจอดหน้าหอพักนิสิต หรือ หน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางเข้ามายังสำนักงานวิทยทรัพยากร

รถไฟฟ้ามหานคร (MRT)

ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) โดยลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) ใช้ทางออกหมายเลข 2 อาคารจามจุรีสแควร์ซึ่งเป็นอาคารของมหาวิทยาลัย จากนั้นออกประตูข้างที่เชื่อมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย 2 โดยมีจุดจอดรับอยู่ฝั่งตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว มายังจุดจอดหน้าคณะครุศาสตร์ เพื่อเดินทางเข้ามายังสำนักงานวิทยทรัพยากร