TH | EN

บริการยืม/คืน

ระเบียบการยืมทรัพยากรห้องสมุด

ประเภทผู้ยืม จำนวนที่ให้ยืม ระยะเวลา
อาจารย์20 เล่ม 30 วัน
บุคลากร
นิสิตปริญญาเอก
นิสิตปริญญาโท
นิสิตปริญญาตรี10 เล่ม20 วัน
สมาชิกภายนอกรายปี5 เล่ม14 วัน

ค่าปรับ

ชนิดของสิ่งพิมพ์ ค่าปรับ
หนังสือทั่วไป3 บาท/วัน
สิ่งพิมพ์พิเศษ
(ยืมเฉพาะฉบับที่ 2 ขึ้นไป)

ล็อกอินเพื่อดูค่าปรับได้ที่ https://www.car.chula.ac.th/login.php

สามารถชำระค่าปรับได้ เมื่อคืนหนังสือเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หากมีค่าปรับ ทำได้ 2 วิธีดังนี้

  1. ชำระค่าปรับด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 ในวันเวลาทำการ
  2. ชำระออนไลน์ผ่าน Line @culibrary ตรวจสอบขั้นตอนการชำระเงินได้ที่นี่ https://bit.ly/OARFinePay

*รับโอนชำระเฉพาะค่าปรับของหอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน เท่านั้น กรณีมีค่าปรับของห้องสมุดคณะ กรุณาติดต่อห้องสมุดคณะเพื่อชำระค่าปรับ