TH | EN

บริการยืม/คืน

ระเบียบการยืมทรัพยากรห้องสมุด

ประเภทผู้ยืม จำนวนที่ให้ยืม ระยะเวลา
อาจารย์20 เล่ม 30 วัน
บุคลากร 15 เล่ม
นิสิตปริญญาเอก15 เล่ม14วัน
นิสิตปริญญาโท10 เล่ม
นิสิตปริญญาตรี7 เล่ม
สมาชิกภายนอกรายปี5 เล่ม
หนังสือจอง* ผู้ยืมทุกประเภท2 เล่ม7 วัน

ค่าปรับ

ชนิดของสิ่งพิมพ์ ค่าปรับ
หนังสือทั่วไป3 บาท/วัน
สิ่งพิมพ์พิเศษ
(ยืมเฉพาะฉบับที่ 2 ขึ้นไป)
หนังสือจอง 30 บาท/วัน

ล็อกอินเพื่อดูค่าปรับได้ที่ https://www.car.chula.ac.th/login.php


หากมีค่าปรับ ทำได้ 2 วิธีดังนี้

  1. ชำระค่าปรับด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 ในวันเวลาทำการ
  2. โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
    • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด เลขที่ 630-2-18808-2 ชื่อบัญชี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • ส่งหลักฐานการโอนมาที่ นางหรรษา พิสุทธิวงษ์ อีเมล์

    *รับโอนชำระเฉพาะค่าปรับของหอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน เท่านั้น กรณีมีค่าปรับของห้องสมุดคณะ กรุณาติดต่อห้องสมุดคณะเพื่อชำระค่าปรับ