ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมสำนักงานวิทยทรัพยากร ด้านการจัดการห้องสมุด การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการการสนับสนุนการวิจัย การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานห้องสมุด และการให้บริการ Unmanned Library

ภาพเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

updated by Tinnakorn Chatchaval

views 216