ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียนจาก SKH Holy Carpenter Secondary School ประเทศฮ่องกง

ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียนจาก SKH Holy Carpenter Secondary School ประเทศฮ่องกง

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ผ่านมา คณะนักเรียนจาก SKH Holy Carpenter Secondary School ประเทศฮ่องกง เข้าเยี่ยมชมสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ Admission นิสิตแลกเปลี่ยน และการให้บริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร รวมทั้งสวัสดิการ และพานำชมคณะต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียนจาก SKH Holy Carpenter Secondary School ประเทศฮ่องกง
ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียนจาก SKH Holy Carpenter Secondary School ประเทศฮ่องกง
ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียนจาก SKH Holy Carpenter Secondary School ประเทศฮ่องกง
ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียนจาก SKH Holy Carpenter Secondary School ประเทศฮ่องกง
ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียนจาก SKH Holy Carpenter Secondary School ประเทศฮ่องกง

updated by Tinnakorn Chatchaval

views 177