ยินดีต้อนรับ ผู้อบรมชาวต่างชาติโครงการ "The Third EQAsia Workshop" ศูนย์ติดตามการดื้อยาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30-11.30 น. ผู้อบรมชาวต่างชาติโครงการ "The Third EQAsia Workshop" ศูนย์ติดตามการดื้อยาฯ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เข้าเยี่ยมชมด้านการบริการสารสนเทศห้องสมุด

ยินดีต้อนรับ ผู้อบรมชาวต่างชาติโครงการ
ยินดีต้อนรับ ผู้อบรมชาวต่างชาติโครงการ
ยินดีต้อนรับ ผู้อบรมชาวต่างชาติโครงการ
ยินดีต้อนรับ ผู้อบรมชาวต่างชาติโครงการ