การตรวจประเมินตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ส่งมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่สัญลักษณ์สำนักงานสีเขียวให้แก่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากได้เข้ารับการตรวจประเมินตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม เมื่อเดือนตุลาคม 2563

นับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานฯ ที่พร้อมจะสร้างแรงผลักดันและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรและผู้เข้ารับบริการทุกท่านต่อไป

การตรวจประเมินตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม
การตรวจประเมินตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม
การตรวจประเมินตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม

updated by Chanapat Ekkawat

views 84