การศึกษาไทยในปัจจุบัน: ถึงเวลาการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

การศึกษาไทยในปัจจุบัน: ถึงเวลาการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

รวบรวมบทความทางวิชาการที่นำเสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตสภา นำเสนอรูปแบบการส่งเสริมให้เด็กเรียนตามความถนัดและสนใจ การปรับเปลี่ยนการสอน และการทำความรู้จักผู้เรียนให้มากขึ้น อธิบายการผลิตและพัฒนาครูที่มีความหลากหลาย แนวโน้มใหม่ของการศึกษาที่เน้นไปทางนวัตกรรมมากขึ้น และการศึกษาที่ไม่มีการสอน มีแต่การเรียนเท่านั้น 7 ประการ กล่าวถึงการศึกษาไทยแบบ 4.0 การปฏิรูปครุศึกษาในไทย เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการศึกษาไทยกับทักษะในศตวรรษที่21


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101704CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 95