เวลาให้บริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร

20 กันยายน 2564  ถึง  26 กันยายน 2564

หอสมุดกลางเวลาเปิดบริการ
ชั้น 1 และ ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
วันจันทร์
20 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันอังคาร
21 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันพุธ
22 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันพฤหัส
23 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันศุกร์
24 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันเสาร์
25 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
วันอาทิตย์
26 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

UltimateX Library (CUX Library) ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์
20 ก.ย.
Closed
วันอังคาร
21 ก.ย.
Closed
วันพุธ
22 ก.ย.
Closed
วันพฤหัส
23 ก.ย.
Closed
วันศุกร์
24 ก.ย.
Closed
วันเสาร์
25 ก.ย.
Closed
วันอาทิตย์
26 ก.ย.
Closed

สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาจามจุรี 9เวลาเปิดบริการ
Board Game
E-Sport
วันจันทร์
20 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
วันอังคาร
21 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
วันพุธ
22 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
วันพฤหัส
23 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
วันศุกร์
24 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
วันเสาร์
25 ก.ย.
Closed
Closed
Closed
วันอาทิตย์
26 ก.ย.
Closed
Closed
Closed