ยินดีต้อนรับ นักศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา นักศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการภายในห้องสมุด การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการดูแลและอนุรักษ์หนังสือภายในห้องสมุด

ภาพเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

updated by Tinnakorn Chatchaval

views 128