พิธีเปิดห้องสมุด Chula UltimateX Library และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้มีพิธีเปิด Chula UltimateX Library ต้นแบบห้องสมุด Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทย ที่รวมการบริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี โปรแกรมการสื่อสาร ให้คำปรึกษาทางไกลโดยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริเวณชั้น 2 และชั้น M2 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำ “สู่ Library วิถีใหม่ ... Unmanned Library” รวมถึงมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุดของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
พิธีเปิดห้องสมุด Chula UltimateX Library
เสียงสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

พิธีเปิดห้องสมุด Chula UltimateX Library และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด
พิธีเปิดห้องสมุด Chula UltimateX Library และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด
พิธีเปิดห้องสมุด Chula UltimateX Library และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด
พิธีเปิดห้องสมุด Chula UltimateX Library และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด
พิธีเปิดห้องสมุด Chula UltimateX Library และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุด

updated by Sumal Chausaraku

views 21111